Missió i objectius

La missió del PADICAT és recollir, conservar i difondre el patrimoni digital de Catalunya nascut a Internet.

El sistema es basa en l'aplicació d'una sèrie de programes informàtics que permeten la captura, l'emmagatzematge, l'organització, la preservació i l'accés permanent a les pàgines web publicades a Internet.

Els seus objectius són:

 • Compilar massivament el domini .cat.
 • Impulsar el dipòsit sistemàtic de la producció web de les entitats i les empreses de Catalunya.
 • Promoure línies de recerca processant de manera monogràfica els recursos d’esdeveniments de la vida pública catalana, com ara campanyes electorals a Internet, el fenomen de la música en línia, o els museus a Internet.

Després d’unes etapes de naixement (2005-2006), creixement (2007-2008) i consolidació (2009-2011), a partir del 2012 es persegueix sistematitzar la capacitat de creixement, amb la fita d’incorporar anualment unes 75.700 versions d’aproximadament 32.000 pàgines web, procedents de:

 • Compilació semestral de 30.000 recursos del domini .cat.
 • Compilació semestral de 550 recursos de les 450 entitats amb què s’ha arribat a un conveni de cooperació.
 • Compilació semestral dels 800 recursos procedents de recomanacions dels usuaris.
 • Compilació única de 1.000 recursos de col·leccions monogràfiques.
 • Compilació diària d’una part substancial de 30 publicacions seriades en línia.

A aquestes fites concretes s’hi afegeixen quatre eixos permanents de treball:

 • Definició de les estratègies de preservació digital per al patrimoni nascut a Internet. PADICAT proporciona radiografies periòdiques de la web catalana; detecta els formats que experimenten a curt termini problemes d’il·legibilitat; identifica els llenguatges més usats, etc.
 • Impuls a línies de recerca a partir de la creació de col·leccions monogràfiques que compten amb la implicació d’experts de cada matèria.
 • Creació i manteniment de l’hemeroteca digital a Internet, amb la captura sistematitzada de publicacions digitals en sèrie. Actualment, una mostra representativa quant a tipus i continguts, seleccionant les nascudes digitals, sense equivalent analògic.
 • Cooperació amb altres arxius web i dipòsits de preservació digital, de biblioteques, arxius i museus, per donar una resposta eficient als reptes de preservació digital i accés als recursos dipositats.