Coordinació i col·laboradors

La Biblioteca de Catalunya coordina el PADICAT.

El Consorci de Serveis Universitaris de Catalunya (CSUC) és el col·laborador tecnològic del repositori.

La Generalitat de Catalunya patrocina el repositori, que s’emmarca dins les polítiques del Departament de Cultura i del Departament d’Economia i Coneixement.

La Fundació puntCAT dóna suport al repositori, amb l’objectiu de promoure la llengua i la cultura catalanes a l'àmbit d'Internet i de les noves tecnologies de la informació.

L’International Internet Preservation Consortium, del qual la BC és membre, té com a objectius adquirir, preservar i fer accessible el coneixement i la informació d'Internet per a les generacions futures de tot el món, promovent l'intercanvi global i les relacions internacionals.

Prop de cinc-centes entitats catalanes de tot tipus: universitats i centres de recerca, administracions públiques, empreses, col·legis professionals, partits polítics i sindicats, museus i societats culturals, clubs esportius i associacions socials, han signat convenis de cooperació amb la BC per preservar el seu patrimoni digital.

Les comunitats internacionals són imprescindibles per al bon funcionament del sistema en que es recolza el repositori PADICAT i el seu programari de codi obert: Heritrix, NucthWax, Wera, Web Curator Tool, i Wayback.