Què és PADICAT?

PADICAT (Patrimoni Digital de Catalunya) és una iniciativa de la Biblioteca de Catalunya per capturar, preservar i difondre l’arxiu web de Catalunya.

La Biblioteca de Catalunya, responsable de recollir, conservar i difondre el patrimoni bibliogràfic de Catalunya, i per extensió el patrimoni digital, compta amb la col·laboració tecnològica del Consorci de Serveis Universitaris de Catalunya (CSUC) per preservar i donar accés a versions antigues de pàgines web publicades a Internet, des de 2005.