Maquinari

Pel que fa al maquinari que sosté el sistema, es compta amb sis nodes HP ProLiant DL360 G4p, encarregats de les tasques de recol·lecció i indexació de les pàgines web. De la cerca i la visualització de resultats en la interfície web, se n’encarrega un clúster Linux d’alta disponibilitat amb característiques de balanceig de càrrega de peticions i de tolerància d’errors en cas de desastre tècnic dels nodes que integren la plataforma. Una cabina NetApp FAS3170 presenta un espai de 19TB de disc via NFS a aquests nodes.

Els nodes estan connectats mitjançant fibra a una Storage Area Network (SAN) i el sistema es completa amb un robot on es guarden, en cinta, còpies de seguretat de les dades.

És previst la inclusió paral·lela dels continguts dipositats a PADICAT al sistema COFRE (COnservem per al Futur Recursos Electrònics), un instrument de preservació en alta seguretat creat a partir de la pròpia experiència de la Biblioteca de Catalunya.