Requisits i condicions

 La política de selecció de PADICAT es basa en els seus objectius, que són:

  • Compilar massivament el domini .cat.
  • Impulsar el dipòsit sistemàtic de la producció web de les entitats i les empreses de Catalunya.
  • Promoure línies de recerca processant de manera monogràfica els recursos d’esdeveniments de la vida pública catalana, com ara campanyes electorals a Internet, el fenomen de la música en línia, o els museus a Internet.

 

Un lloc web susceptible d’incorporar-se al PADICAT compleix tres condicions bàsiques:

  • És una pàgina web identificable per una URL o un conjunt de pàgines web lligades jeràrquicament a una pàgina principal identificable per una URL.
  • Forma una unitat documental recognoscible i independent de la resta, en grau suficient, per la seva temàtica, autoria o representativitat institucional.
  • Ha estat creat a Catalunya o és d’interès general del públic de Catalunya.

 

Tothom pot recomanar un recurs web per ser integrat al PADICAT. Cal enviar una proposta per mitjà del formulari, que passarà pel procés de selecció de recursos.