Procés de selecció de recursos

Un cop enviada la proposta l’equip del PADICAT avalua la pertinença del recurs digital a la política de col·lecció establerta per la Biblioteca de Catalunya, així com les característiques tècniques del lloc web.

En el cas que el nou recurs web passi a formar part del PADICAT aquest es captura amb una periodicitat mínima de dos cops l’any.

El termini de temps que passa entre la proposta de recomanació, l’acceptació del recurs, i la visibilitat de la primera captura a la web del PADICAT, oscil·la entre els 6 i els 12 mesos.